Ai đủ điều kiện để định cư thông qua chương trình EB-3?

Chương trình định cư EB-3 của Hoa Kỳ cung cấp cơ hội định cư cho những người lao động có kỹ năng và công việc cụ thể. Những người đang tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mới tại quốc gia này sẽ thấy đây là một lựa chọn hấp dẫn. Nhưng để đủ điều kiện tham gia chương trình EB-3, bạn phải đáp ứng một số yêu cầu. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng để xác định ai đủ điều kiện để nhận được quyền định cư EB-3.

Bằng cấp phù hợp: Những người lao động muốn định cư tại Hoa Kỳ phải có bằng cấp phù hợp với công việc mà họ muốn làm. Có thể là bằng cấp này, chẳng hạn như bằng cử nhân, bằng thạc sĩ hoặc chứng chỉ chuyên môn liên quan đến ngành nghề của người đó.

Kỹ năng: Để đủ điều kiện cho EB-3, người lao động phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Thời gian kinh nghiệm yêu cầu có thể thay đổi tùy thuộc vào công việc, nhưng thường là ít nhất hai năm.

Nhà cung cấp dịch vụ hoặc công ty tài trợ: Người lao động phải có một công ty tài trợ hoặc nhà tuyển dụng tại Hoa Kỳ để bảo lãnh cho việc định cư qua EB-3. Nhà tuyển dụng hoặc công ty tài trợ này phải được Cục Di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt. Công ty này cũng có thể đóng vai trò là người sponsor và hỗ trợ quá trình định cư của người lao động.

Chứng minh khả năng làm việc: Người lao động phải chứng minh rằng họ có khả năng làm việc và đóng góp cho nền kinh tế Hoa Kỳ trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Điều này có thể được thể hiện bằng công việc cần thiết cho nền kinh tế Hoa Kỳ, thành tựu nghề nghiệp hoặc kỹ năng đặc biệt.

Ưu tiên quốc gia: Một số quốc gia ưu tiên EB-3 hơn. Người lao động có tỷ lệ nhập cư thấp sẽ có cơ hội được xét duyệt nhanh hơn.

Lưu ý rằng các điều kiện và yêu cầu của EB-3 có thể thay đổi theo chính sách di trú của Hoa Kỳ. Để có thông tin chính xác và cập nhật nhất, bạn nên tham khảo trang web của Cục Di trú Mỹ (USCIS) hoặc tìm sự tư vấn từ một luật sư di trú chuyên nghiệp.

Tóm lại, chương trình EB-3 cung cấp cơ hội định cư tại Hoa Kỳ cho những người lao động có kỹ năng chuyên môn. Nhưng để đủ điều kiện tham gia chương trình, bạn phải tuân thủ các tiêu chuẩn và yêu cầu cụ thể.

Bài Viết Tương Tự